Firma ELT servis s.r.o. prevádzkuje:

1. Pre stálych klientov nepretržitý servis pre PLC a frekvenčné meniče

2. Havarijné výmeny riadiacich systémov

3. Havarijné výmeny frekvenčných meničov do 100 kW zo skladu

Inžinierske a výrobné činnosti

V rámci inžinierskej a výrobnej činnosti Vám pracovníci Elt servis, s.r.o. poskytnú kvalifikovanú podporu v týchto činnostiach:

 • Poradenstvo v oblasti úspor elektrickej energie v priemysle, analýza elektrických sietí. Zmysel uvedených činností pre Vás spočíva v úsporách spotreby elektrickej energie a znižovania nákladov:
  • systémy monitorovania a riadenia spotreby elektrickej energie
  • optimalizácia vzduchovo – technických zariadení s ohľadom na úspory elektrickej energie
  • optimalizácia výrobných procesov so zreteľom na úsporu elektrickej energie.
 • Spracovanie štúdií v oblasti priemyselnej automatizácie:
  • návrhy priemyselnej automatizácie nových strojnotechnologických zariadení,
  • optimalizácia výrobných procesov na existujúcich zariadeniach,
  • návrhy dopravníkových systémov paletových a sypkých materiálov.
 • Spracovania projektovej dokumentácie elektrických zariadení
  • návrh a spracovanie projektovej dokumentácie nových strojnotechnologických zariadení
  • skresľovanie skutkových stavov na existujúcich zariadeniach
  • spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v priemysle.

Automatizácia výrobných procesov

 • návrh a dodávky zariadení PLC
 • programovanie PLC
 • programovanie vizualizačných staníc
 • tvorba aplikačných programov
 • konzultácie, školenia a servis PLC
 • nasadenie inteligentných pohonov

Montáž elektrických zariadení a nábeh do produktívnej prevádzky

 • montáž elektrických zariadení
 • montáž pneumatických zariadení
 • montáž riadení MaR
 • montáž a oživenie frekvenčných meničov
 • nábehy strojnotechnologických zariadení
 • montáže elektrických zariadení v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

Výroba rozvádzačov

 • výroba silových rozvádzačov
 • výroba rozvádzačov MaR
 • výroba rozvádzačov PLC
 • výroba deblokačných skriniek

Výroba kompenzačných rozvádzačov

 • výroba kompenzačných rozvádzačov
 • výroba chránených kompenzačných rozvádzačov
 • Uvedené rozvádzače sa vyrábajú vo výkone od 60kVar až do 1000kVar

Vývoj a výroba

Označovacie štítky a bezpečnostné tabuľky pre elektro, reléové moduly, prvky priemyselnej automatizácie, priemyselné rozvádzače, výlisky z plastov pre elektro atď.


Vývoj programu

Spracovanie programového užívateľského vybavenia hlavne v oblasti automatizovaných systémov riadenia pre SIMATIC, vizuálne stanice, zberače dát pre siete Profibus.

Realizačné činnosti

Montážne práce, oživovacie práce a revízie. V uvádzaných obchodných prípadoch, inžinierskych a poradenských službách, ako aj s nimi nadväzujúcimi. Dodávka a montáž káblových spojok – celoplastových. Defektoskopické kontroly zvarov a pod.

Servisná činnosť

Elt servis, s.r.o. Vám ponúka kvalifikovaných servisných technikov, ktorí Vám pomôžu úspešne zvládnuť bezporuchovú prevádzku a v prípade 211 urgentných zásahov sú Vám k dispozícii 24 hodín denne.

Elt servis s.r.o. ďalej ponúka:

 • nepretržitú servisnú službu riadiacich systémov
 • servis frekvenčných meničov
 • servis jednosmerných pohonov
 • havarijný servis pre technologické zariadenia

Generálne dodávky

Strojnotechnologické dodávky miešacích a dodávkových liniek včítane systémov merania a regulácie, automatizovaných systémov riadenia, silnoprúdových zariadení, statických meničov, frekvencie.

Poradenská činnosť

Poradenská činnosť v oblastiach energetiky, automatizovaných systémov riadenia, vývoja strojnotechnologických zariadení atď.