Naše školiace stredisko ponúka špecializované školenia cielene zamerané na  meniče, riadiace systémy, priemyselné komunikácie a iné. Obsah školenia je vždy aktualizovaný o nové témy v súlade s technickým vývojom vo výrobných procesoch. 

Školenie prebieha v priestoroch našej spoločnosti, ktoré sú vybavené potrebnou technikou. V prípade záujmu vieme zorganizovať školenie aj priamo u zákazníka a operatívne prispôsobiť jeho obsah potrebám zákazníka.