ZOBRAZOVACÍ DISPLEJ PRE PRIEMYSEL

Zariadenie je určené na zobrazenie rôznych číselných hodnôt v priemysle, ako napríklad teploty, času, rýchlosti a iných veličín. Komunikácia s displejom je možná synchrónnou komunikáciou, použitím dvoch digitálnych výstupov z nadriadeného systému. Displej je možné podľa potreby doplniť komunikačným modulom na rozhranie PROFIBUS. Displej prijme a zobrazí hodnoty z nadradeného systému. Pre zvýraznenie rôznych stavov je možné aktivovať blikanie zobrazovanej hodnoty.

Napájanie: 24 V DC, spotreba 70 – 300 mA podľa počtu rozsvietených segmentov

Segmenty: Veľkosť – 38mm, 57mm, 100mm štandardne. Na objednávku až 350mm.

Kategórie: