SIMOTICS SD 1LE5

Nová generácia nízkonapäťových motorov SIMOTICS SD s liatinovým rámom je robustná, mimoriadne kompaktná s vysokou hustotou výkonu. Koncepty energetickej účinnosti zamerané na budúcnosť slúžia na zvýšenie konkurencieschopnosti rovnako ako QR-kód, ktorý má každý motor štandardne. Tento kód dátovej matice umožňuje prístup k údajom o motore z inteligentného zariadenia. V budúcnosti bude motor vybavený novo vyvinutým konceptom Smart Motor Concept. To umožní jednoduchú analýzu dát prostredníctvom cloudového pripojenia k MindSphere.  Trojfázové asynchrónne elektromotory nakrátko s liatinovou kostrou rady 1LE5 sú určené pre náročné pracovné podmienky, osovej výšky 315 až 450 mm.

Použitie : Čerpadlá, kompresory, dopravníky, extrudéry, žeriavy. V priemyselných odvetviach ako napr.: ťažba, cement, chemický priemysel, olej a benzín, oceliarsky priemysel, voda a odpadová voda, kúrenie a ventilácia, celulózový a papierenský priemysel,  námorné inžinierstvo.

  • Veľkosť
  • 315 – 450 l
  • Rozsah výkonov
  • 160 – 1000 kW
Kategórie: