Menič Sinamics S120

Sinamics S120 je modulárny systém vysoko výkonných jednoosových a viacosových pohonov pre aplikácie na riadenie pohybu v priemyselných odvetviach strojárstva a zariadeniach ako baliace, tlačiarenské a obrábacie stroje, stroje na ťahanie drôtov, papierenské stroje, valcovne a zariadenia na spracovanie textilu, plastov, dreva a pod.

  • Rozsah výkonov
  • 0,12kW – 1200kW
Kategórie: