Spoločnosť ELT servis, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu automatizácie od ku 1991. Na začiatku pôsobila pod obchodným názvom Elt servis združenie. Po zmene vlastníckych vzťahov v roku 1998 firma začala pôsobiť pod obchodným názvom Elt servis, s.r.o.

Nosnou činnosťou je automatizácia priemyselných procesov, od jednotlivých zariadení až po ucelené strojnotechnologické zariadenia – výrobné linky, ich programovanie a oživovanie až po odovzdanie celej stavby. Spoločnosť ELT servis s.r.o. je systémovým integrátorom firmy ABB.

Aktivity spoločnosti

Aktivity firmy Elt servis, s.r.o. spočívajú najmä v týchto oblastiach:

  1. Obchodná činnosť
  2. Inžinierske a výrobné činnosti
  3. Vývoj a výroba
  4. Vývoj programu
  5. Realizačné činnosti
  6. Servisná činnosť
  7. Generálne dodávky
  8. Poradenská činnosť

Použitie sortimentu

Pre technické aplikácie využíva firma ELT servis s.r.o. sortiment od firiem ABB a Siemens:

  • Frekvenčné meniče všetkých rádov ACS,
  • Riadiace systémy AC 31, AC 800, SIMATIC S5, SIMATIC S7