ELT servis s.r.o.

Fakturačná adresa:
Rožňavská 1
831 04 Bratislava

Poštová adresa:
ELT servis s.r.o.
Rožňavská 1
831 04 Bratislava

IČO:35 744 413
DIČ: 2020229970
IČ DPH:SK 2020229970

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17068/B.

tel.:00421 2/4445 4981
fax:00421 2/4437 3379
mobil:00421 903 718 710

e-mail: elt@elt-servis.sk