Elt servis, s.r.o. Vám ponúka kvalifikovaných servisných technikov, ktorí Vám pomôžu úspešne zvládnuť bezporuchovú prevádzku a v prípade 211 urgentných zásahov sú Vám k dispozícii 24 hodín denne.

Elt servis s.r.o. ďalej ponúka:

  • nepretržitú servisnú službu riadiacich systémov
  • servis frekvenčných meničov
  • servis jednosmerných pohonov
  • havarijný servis pre technologické zariadenia.