Naša spoločnosť ponúka vypracovanie návrhov merania produktivity a aj ich realizáciu. Výsledkom je softvér, prostredníctvom ktorého je možné online sledovať výkonnosť výroby, spracovávať reporty a zobrazovať údaje v grafoch.

Pri vytváraní nástroja pre meranie produktivity postupuje firma ELT-servis s.r.o. v nasledujúcich krokoch:

  • návrh hardvérového riešenia
  • vytvorenie merania produktivity výroby podľa požiadaviek klienta
  • návrh archívnej evidencie kusov
  • spracovanie nameraných výsledkov do grafov
  • vytvorenie editovateľného rozhrania pre tlač reportov
  • vytvorenie výstupov slúžiacich pre komunikáciu s ekonomickými softvérmi.