DIGITÁLNY MIKROSKOP MAN 1001

Užitočná pomôcka pre priemysel na kontrolu štruktúr materiálu, diagnostikovanie plošných spojov, správne osadenie súčiastky, kontrola nastavenia polygrafických strojov atď. Prístroj má malé rozmery a hmotnosť, čoho dôsledkom je ľahká manipulácia s ním.