DIGITÁLNY MIKROSKOP MAN 1000

Rad mikroskopov obohatený o nové funkcie filtrov ako: čierno biely 3D filter, farebný 3D filter, obrátený tón filtra a veľa ďalších, ktoré umožnia lepšie zvýraznenie skúmaného objektu. Rozmery prístroja sú 112mm x 33mm. Vysoká kvalita snímania 
a zaznamenávania požadovaných objektov.