V rámci prínosu pre životné prostredie v AGRO oblasti navrhujeme a realizujeme biopásy, ktoré predstavujú možnosť zhodnotenia Vašich pozemkov a polí zvýšením biodiverzity a znížením chemickej záťaže.

Biopásy (kŕmne, nektarodárne) plnia multifunkčnú úlohu v krajinotvorbe a poskytujú voľne žijúcim malým živočíchom a hmyzu, hlavne hmyzím predátorom prirodzený úkryt, priestor pre zabezpečenie potravy, miesta pre hniezdenie vtáctva a tie následne prirodzene ochraňujú polia pred nevhodným hmyzom a hrabošmi pod.

Ako multifunkčný okraj polí plnia biopásy nasledovné funkcie:

  • environmentálnu (redukujú veternú a vodnú eróziu, zvyšujú viazanie uhlíka do pôdy),
  • biodiverzitnú (tvoria koridor a útočisko pre voľne žijúce zvieratá a hmyz, ktoré si vytvárajú vlastný biotop),
  • sociálno-rekreačnú (krajinotvorný ráz, orientačné body),
  • poľnohospodársku (ohraničujú okraje polí, chránia plodiny, zvyšujú populáciu opeľovačov, hmyzích predátorov, vtáčích predátorov, čo sa následne prejaví v zníženej potrebe použitia pesticídov, ktoré kontaminujú pôdu a spodnú vodu).