Automatizácia
priemyselných procesov

Od jednotlivých zariadení
až po ucelené výrobné zariadenia

PRODUKTY

PLC od ABB

 

AC 800

Systém ABB AC 800 s výkonným programovacím prostredím. Prvky riadiaceho systému prirodzene integrujú informácie z úrovní procesu do plne otvorených aplikácií zdokonaľujúc takto riadenie procesu za použitia svetovo prijatých a používaných priemyselných štandardov a noriem.

Séria AC 800

○  AC 800 C
○  AC 800 M
○  AC 800 F
○  Softcontroll (zatiaľ nie je v predaji)
○  OEM C (zatiaľ nie je v predaji)

 

Vstupno/výstupné karty

  • S 200

Kompaktné karty určené hlavne pre využite s AC 800 C kde sa dajú pripojiť priamo k procesoru, samozrejme však disponujú aj komunikáciou Profibus DP pre vzdialené karty

  • S 800

Robustné IP 22 karty určené pre použitie ako lokálne alebo vzdialené karty hlavne s procesormi AC 800 M/F, samozrejme však disponujú aj komunikáciou Profibus DP pre vzdialené karty. Existujú aj vyhotovenia s EX signálmi

  • S 900

Robustné vyhotovenie v kompaktnej jednotke pre 16 kariet hlavne do výbušných prostredí , všetky signály disponujú ochranou proti EX. Vstavaná predpríprava pre redudanciu napájania a komunikácie

AC 500

Nový rad riadiacich systémov

○  Široka škála prepojenia pomocou Profibus, ethernet, Modbus
○  Vizuálna kontrola
○  Rozhranie vstupných a výstupnych kariet 4 / 16 / 32

AC010

○  Riadiaci program, logické funkcie, časovače a výstupné relé v jednom prístroji
○  Úspora miesta a času pri vývoji a realizácii aplikácie
○  Lacná a rýchla realizácia logiky
○  Ľahká a rýchla obsluha
○  Kratší čas potrebný na zaučenie pre používanie modulov AC010 v aplikáciách
○  Možnosť rozšírenia až na 40 vstupov/výstupov
○  Displej pre zobrazenie textových hlásení, parametrov, schémy zapojenia, alebo stavových funkcií
○  Pamäťový modul pre uloženie programu, alebo pre zmeny funkcií a času
○  Ochrana heslom
○  Pohodlný softwér pre programovanie a dokumentáciu

 

Základné, rozšíriteľné a decentrálne moduly.

○  Maximálne 24 vstupov / 12 výstupov
○  Binárne vstupy – reléové, alebo tranzistorové
○  2 analógové vstupy
○  Binárne reléové výstupy zaťažitelné až 10 A
○  Binárne tranzistorové výstupy
○  S displejom a klávesnicou, alebo bez

 

Softwarové funkcie

○  logické väzby
○  časovače
○  čítače
○  týždenné a ročné spínače
○  hodiny reálneho času
○  komparátory signálov 0-10 VDC