Automatizácia
priemyselných procesov

Od jednotlivých zariadení
až po ucelené výrobné zariadenia

PRODUKTY

Meranie

 

Tlakomery Hartmann & Braun – séria 2000T Multi Vision

○  základná presnosť merania ± 0,075%, rozšírená presnosť merania ± 0,05% kalibrovaného rozsahu
○ rozsahy merania do 60 MPa
○ teplotné zaťaženie oddelenej membrány do 400oC
○ multisenzor pre meranie hmotnostného prietoku

 

Tlakomery ABB Kent-Taylor Spa – séria 2600T

○ 4 základné presnosti merania ±0,1%, ±0,2%, ±0,075% a najpresnejší tlakomer ±0,04% kalibrovaného rozsahu
○ Záruka stability 5 rokov

 

Tlakomery na jednoduché a spoľahlivé meranie tlaku – séria 50T

○ presnosť merania lepšia ±0,2% BFSO (priemerná odchýlka z celého rozsahu vstupu)
○ celkový merací rozsah od -100 do 60 000 kPa
○ piezorezistívny merací systém, odolný voči agresívnym médiám, teleso tlakomera z nerezu
○ výstupný signál 4-20mA
○ lokálne nadstavenie nuly ±15% celého rozsahu

 

Meracia, regulačná a analyzačná technika:

Hartmann & Braun – prevodníky tlaku, hladiny, prevodníky elktrických veličín, regulátory, zapisovače, indikátory, fieldbus.
Fischer & Porter – prietokomery.
Sensycon – teplomery, prevodníky teploty.
ABB Kent Taylor – regulátory, zapisovače, indikátory, prietokomery, ventily, analýza vody.
TBI-Bailey – analýza vody

Samostatnú kategóriu meracích prístrojov tvorí špičková technika a komplexné riešenia pre priemyselnú analýzu a monitoring plynov. Fúzia svetových výrobcov analyzačnej techniky Hartmann & Braun a ABB Kent Taylor poskytuje záruku produkcie kvalitných analyzátorov na vysokej úrovni.

 

Meranie prietoku:

Fischer & Porter elektromagnetické, vortex, plavákové, hmotnostné
ABB Kent-Taylor elektromagnetické, ponorné sondy, clony, hmotnostné
Sensycon tepelne vodivostné (hmotnostný prietok plynov)
ABB Mikulov - plynomery

 

Meranie teploty:

Produkcia teplomerov a ich príslušenstva tvorí jadro výrobného programu svetoznámeho výrobcu Sensycon. V ponuke sú:

○ Snímače teploty SensyTemp – odporové teplomery a termočlánky.
○ Bezdotykové snímače teploty SensyTherm – prenosné a statické.
Kompenzačné a predlžovacie káble – pre termočlánky, široký výber izolácií.
Meracie teplotné elementy – v rôznom vyhotovení a pre rôzne aplikácie.
Prevodníky teploty – do hlavice, na lištu, do prevádzky

 

Analyzátory plynov:

ELT servis s.r.o. ponúka komplexný rad analyzátorov, aby pokryl najrôznejšie požiadavky na merania. Podľa vyšpecifikovanej úlohy je k dispozícii vhodná meracia metóda ako súčasť najvhodnejšieho komplexného riešenia.

 

Advance Optima – jeden systém – veľa riešení

Modulárny rad analyzátorov Advance Optima určuje štandard v kontinuálnej analýze plynov.

Štandardný verzus ušitý na mieru – tento protiklad viac nejestvuje. Pomocou našej inovovaného radu analyzátorov môžu byť štandardizované moduly kombinované tak, aby vytvorili cenovo výhodný systém ušitý na mieru. Dôraz kladieme na funkčnosť a flexibilitu. Advance Optima je založená na analyzačných moduloch so širokým spektrom meracích princípov.

○ Infračervený analyzačný modul Uras 14
○ Kyslíkový analyzačný modul Magnos 106/17
○ Tepelne-vodivostný analyzačný modul Caldos 15/17
○ Ultrafialový analyzačný modul Limas 11
○ Analyzačný modul s ionizáciou v plameni Multi-FID 14

Tieto moduly sú špeciálne navrhnuté pre ich meracie úlohy a uplatňujú sa najmä vďaka malým meracím rozsahom a kalibrácii bez potreby fliaš s kalibračnými plynmi.

 

EL6010 – špecialisti pre nebezpečné prostredia s ATEX II2G EEx de IIC T4

EL6010 je produktový rad pre kontinuálne merania koncentrácií plynu v nebezpečnom prostredí. Používa analyzačné moduly Uras14, Magnos 106 a Caldos

Analyzátory sú certifikované podľa ATEX nariadenie 94/9/EC pre kategóriu II 2 G. Vďaka tomu je možné ich použiť pre meranie v prostredí zone 1 a zone 2.

○ EL6010 Riadiaca jednotka je v nevýbušnom prevedení - IIC. Displej môže byť inštalovaný vo výške očí.
○ Jednoduché obslužné menu rovnaké pre všetky tri analyzačné moduly. Obsluha je možná priamo ..pomocou 4 dotykových senzorov bez nutnosti otvorenia krytu.
○ A Modbus rozhranie RS232-alebo RS485 je integrované a umožňuje digitálne prepojenie medzi analyzátorom a PC, PLC alebo procesným riadiacim systémom

 

EasyLine – „šikovná“ metóda plynnej analýzy

EasyLine ponúka robustnú a spoľahlivú techniku merania na základe analyzačných modulov rady Advance Optima :

○ EasyLine IR – Uras
○ EasyLine O2 – Magnos
○ EasyLine TC – Caldos.

Je teda určená na použitie v najrôznejších odvetviach ako napr.: balenie potravín, spracovanie kalov, silo monitoring, a. i. Poskytuje aj nasledovné výhody:

○ Meranie horľavých plynov bez nutnosti prefuku
○ Jednoduchá obsluha len štyrmi tlačidlami
○ Ľahké pripojenie na PC, PLC alebo riadiaci systém pomocou zabudovaného RS 232-/485- rozhrania cez Modbus protokol

 

Multiwave Procesné Fotometre - PIR3502 a PUV3402 - Infračervený & Ultrafialový fotometer

Multiwave fotometer meria on-line plynné alebo kvapalné komponenty. Zdokonalená elektronika a „user-friendly“ ovládací panel uľahčujú kalibráciu, validáciu dát a diagnostiku. Bol špeciálne navrhnutý pre chemický priemysel – Ex vyhotovenie, korozívne plyny a vysoké teploty. Prepojenie na PC a procesný riadiaci systém zabezpečuje VistaNET2.0.]