Automatizácia
priemyselných procesov

Od jednotlivých zariadení
až po ucelené výrobné zariadenia

PRODUKTY

Meniče

Nn. meniče malých výkonov so skalárnym riadením rady Comp-AC

 • ASC 50
 • 0,18 - 2,2 kW
 • 240 V
 • ASC 150
 • 0,37 - 4 kW
 • 400 V
 

Nn. menič so skalárnym a vektorovým riadením

 • ASC 350
 • 0,75 - 18 kW
 • 400 V
 • ASC 550
 • 0,75 - 355 kW
 • 400 V

Nn. meniče stredných výkonov s priamym riadením momentu (DTC)

 • ACS 800
 • 1,1-500 kW
 • 380-500V

 

Vn. meniče vyšších výkonov s priamym riadením momentu (DTC)

 • ACS 1000
 • 315 kW - 5 MW
 • 2,3 / 3,3 / 4,16 kV
 • ACS 6000
 • 3 MVA - 27 MVA