Automatizácia
priemyselných procesov

Od jednotlivých zariadení
až po ucelené výrobné zariadenia

PRODUKTY

Displeje

 

Maticový displej pre priemysel

Displej je určený na zobrazenie textu v priemysle, ako napríklad procesných hlásení, veličín, technologických údajov a iných textových hlásení. Je možné zobrazenie grafických symbolov.

Displej komunikuje pomocou modulu rozhrania pre protokol PROFIBUS. K modulu je ako príslušenstvo konfiguračný súbor GSD. K riadiacim systémom ABB AC 31, AC 500 a aj iných napr. SIMATIC S7 300, S7 400, dodávame komunikačné bloky (súčasť dodávky). Takýto spôsob umožňuje ľahkú a rýchlu implementáciu displejov ako periférnych zariadení riadiacich systémov.

Displej prijme a zobrazí dáta z nadradeného systému. Má implementované zobrazenie chybového stavu ako poruchy na PROFIBUS-e, zastavenej CPU. Zobrazovanú správu je možné rotovať. Pre zvýraznenie rôznych stavov je možné aktivovať blikanie.

 

Výška zobrazovaného znaku: 50 - 250 mm

Rozlíšenie zobrazenia na výšku: 7, 16, 32 bodov

Prevedenie: Jednoriadkový displej alebo viacriadkové tablo. Osadenie v kovovom alebo plastovom profile, pred zobrazovacou jednotkou je osadené plexisklo hrúbky 3-4 mm. Dĺžka displeja je variabilná, maximálna dĺžka je 4,8m.

Napájanie: 230 V AC

 

 

Zobrazovací displej pre priemysel

Zariadenie je určené na zobrazenie rôznych číselných hodnôt v priemysle, ako napríklad teploty, času, rýchlosti a iných veličín. Komunikácia s displejom je možná synchrónnou komunikáciou, použitím dvoch digitálnych výstupov z nadriadeného systému. Displej je možné podľa potreby doplniť komunikačným modulom na rozhranie PROFIBUS. Displej prijme a zobrazí hodnoty z nadradeného systému. Pre zvýraznenie rôznych stavov je možné aktivovať blikanie zobrazovanej hodnoty.

 

Napájanie: 24 V DC, spotreba 70 - 300 mA podľa počtu rozsvietených segmentov

 Segmenty: Veľkosť - 38mm, 57mm, 100mm štandardne. Na objednávku až 350mm.