Automatizácia
priemyselných procesov

Od jednotlivých zariadení
až po ucelené výrobné zariadenia

Kontakt

ELT servis s.r.o.

Fakturačná adresa:
Rožňavská 1
831 04 Bratislava

Poštová adresa:
ELT servis s.r.o.
Rožňavská 1
831 04 Bratislava

 

IČO:           35 744 413 
DIČ:           2020229970
IČ DPH:   SK 2020229970

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17068/B.

tel.:        00421 2/4445 4981
fax:        00421 2/4437 3379
mobil:  00421 903 718 710

e-mail: elt@elt-servis.sk