Podpora rozvíjania zručností a športu

 

Modelársky klub Tomášov o.z.

  • Leteckomodelársky krúžok
    (stavba a prevádzkovanie modelov lietadiel)
  • Konštruktérsky krúžok
    (Návrh a kreslenie 3D modelov a ich výroba 3D tlač, 3D fréza)

Športový klub Kabanos

  • Raftárska reprezentácia
    (športová organizácia)

Zväz modelárov Slovenska o.z.
(spoločenská organizácia)

Letecko-raketo-modelárska asociácia Slovenska o.z
(športový zväz ako súčasť Slovenského národného Aeroklubu)

Podpora miestnych aktivít

DHZ Tomášov
(Dobrovoľný hasičský zbor)

DHZ Zálesie
(Dobrovoľný hasičský zbor)

Základná škola Tomášov

 

Charitatívne združenia

Červený Nos o.z. – Zdravotní Klauni

Charita AGAPE – Pomoc tým najslabším – deťom

 

Kultúra

Divadelný súbor Patália Malý Dunaj Tomášov o.z.
(miestne ochotnícke divadlo)